NavigaceŽilní klinika

Klinika jednodenní chirurgie – Žilní klinika začala v roce 1994 jako první v České republice s ambulantní léčbou křečových žil a svoji specializaci stále prohlubuje.

Od založení v roce 1994 se zabýváme léčbou a prevencí onemocnění cév žilního systému, hlavně kosmetickou léčbou křečových žil od těch největších až po ty nejmenší.

Moderní medicína se rychle rozvíjí a tak v léčbě křečových žil platí: „Možné je téměř všechno, musí se jen chtít.“

Systém Kliniky jednodenní chirurgie spočívá v soustředění kompletní léčebné péče na jedno místo a „jeden den“. Jedná se o léčbu ambulantní, s co nejkratším pobytem ve zdravotnickém zařízení a bez nutnosti hospitalizace. Mluvíme o jednodenní chirurgii, ale pacient se zdrží na klinice maximálně 6 hodin.

Zastáváme názor, že ve zdravotnickém zařízení by se měl pacient zdržovat co nejkratší dobu a tato doba by měla být co nejefektivněji využita.

Sázka na kvalitu

Žilní klinika byla hned od počátku vybavena moderní zdravotnickou technikou a kvalitními přístroji potřebnými pro poskytování zdravotní péče na špičkové úrovni srovnatelné s obdobnými zařízeními ve světě.

Sázka na kvalitu se vyplatila. Přístroje jsou pravidelně obměňovány za novější a kvalitnější.

Tato filozofie je sice pro všechny v první fázi časově, pracovně i finančně náročnější, celková léčba se tímto způsobem stává mnohem příjemnější, efektnější a rychlejší. Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto prvotní vyšší náklady zdravotní péči prodražují. Opak je pravdou. Léčba se tak výrazně zlevní.

Touto cestou postupujeme stále. Rozhodně se to vyplatí především pacientům.

Každým rokem přicházíme s něčím novým.

Publikujeme také


Kontakty

Adresa

Praha 2, Lublaňská 24/ 673, 120 00
Zobrazit na Google maps