Navigace


Prim. MUDr. Ota Schütz

Studium

 • Univerzita Karlova, Praha
 • Chirurgická klinika UK Praha
 • Atestace I. a II. stupně z chirurgie

Stáže

 • CLINIQUE SAINT JOSEPH – Mons
 • KING’S COLLEGE HOSPITAL, VASCULAR UNIT – Londýn
 • Centre d’Echographie et d’Explorations médicale
  EXPLARATIONS VASCULAIRES – Paříž

Ostatní

 • Osvědčení České lékařské komory pro výkon funkce odborného zástupce, vedoucího nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru chirurgie
 • Žilní a chirurgická praxe
 • Klinika jednodenní chirurgie
 • Žilní klinika

Spolupráce a konzultační činnost s obdobně zaměřenými klinikami v Evropě, USA a Austrálii ve formě krátkodobých pobytů a účastí na světových, evropských a amerických kongresech zabývajících se žilní problematikou:

 • XII. World Congress of Phlebology, London 1994
 • IV. REUNIO´ DE L´ASSOCIACIO´EUROPEA DE CHIVA, Barcelona 1996
 • XIII. World Congress of Phlebology, Sydney 1998
 • Twelfth Annual Congress The American College of Phlebology, Puerto Rico 1998
 • 17th Special Regional Symposium The American College of Phlebology, New York 2001
 • 14th World Congress of Phlebology, Roma 2001
 • International School of Venous Surgery, Paris 2002
 • 4th Annual Meeting of the European Venous Forum, Lisboa, 2003
 • UIP World Congress Chapter Meeting, San Diego, 2003
 • UIP 15th World Congress, Rio de Janeiro, 2005
 • International Congress UIP,European Chapter Meeting, Praha, 2011
 • XXV Wotld Congress of the International Union of Angiology, Praha, 2012
 • 70émes Journées de la Société Francaise de Phlébologie, Paris, 2012
 • 72émes Journées de la Société Francaise de Phlébologie, Paris, 2013
 • 9th International Congress of the Central European Vascular Forum, Roma, 2014
 • 73émes Journées de la Société Francaise de Phlébologie, Paris, 2014