NavigaceHistorie kliniky

Co vedlo k založení a jaké byly zásadní mezníky k existenci Žilní kliniky?

Více jak desetileté zkušenosti z práce na Chirurgické klinice 2.lékařské fakulty UK a potřebné specializační atestace a osvědčení České lékařské  komory pro výkon primáře  nestátního  zdravotnického zařízení byly první předpoklady pro otevření soukromé praxe a daly by se považovat za první podstatný profesní mezník.

Na chirurgické klinice jsem v roce 1986 založil a vedl pravidelně fungující žilní poradnu.

Potom přišel rok 1989 a s ním spojená možnost vycestovat za poznáním, které se nedalo nevyužít.

Zkušenosti z pražské chirurgické kliniky s potřebnou specializací v podobě atestací a hlavně po pádu železné opony získané poznatky ze stáží v Anglii, Belgii a Francii, většinou na soukromých klinikách, mě přivedly k myšlence založení Kliniky jednodenní chirurgie.

K samotné realizaci projektu dopomohly složité okolnosti s privatizací ve zdravotnictví, spousta práce a hlavně víra v úspěch nové metody, do té doby v naší zemi zcela neznámé.

Proto jsem v roce 1994 otevřel ordinaci, která v rámci Kliniky jednodenní chirurgie přinesla zcela nový způsob léčby křečových žil v České republice.

Mezníkem v léčbě  křečových žil byl rok  2001,  kdy  byly v září toho roku uvedeny  na  světovém kongresu v Římě zcela nové  revoluční metody nitrožilní  katetrizační  laserové a  radiofrekvenční, které využíváme na naší klinice od ledna 2002.

Dalším mezníkem byl rok 2004, kdy jsme slavili desetileté výročí kliniky a kdy začala být Žilní klinika vnímána jako známé lékařské zařízení specializující se na léčbu křečových žil.

Od té doby, co jsme otevřeli Žilní kliniku, vylepšujeme vysokou profesionální odbornou úroveň zaváděním nových metod a pravidelným nákupem k tomu potřebných vyšetřovacích a léčebných přístrojů.


Kontakty

Adresa

Praha 2, Lublaňská 24/ 673, 120 00
Zobrazit na Google maps