Navigace


Diagnostika

Vyšetření znamének a výrůstků musí vždy provádět zkušený lékař.

Výhodou pro pacienta a předností zdravotníckého zařízení je nabídka širokého spektra výkonů potřebných k odstranění nejen kosmetických kožních problémů, ale i zhoubných nádorů.

Většinou stačí klinické vyšetření znamének a výrůstků. Pravidelně bývá v indikovaných případech doplňeno vyšetřením dermatoskopickým. U znamének a výrůstků nejisté povahy je prováděna konzultace klinickým dermatologem, kdy je již dermatoskopické vyšetření nutností a pravidlem.

Co je to dermatoskopické vyšetření?

Jde o podrobné vyšetření mateřských znamének pomocí speciální světelné lupy, která umožňuje lépe zhodnotit strukturu, okraje a rozložení pigmentu ve znaménku, které klinickým vyšetřením nejde rozpoznat.

Histologické vyšetření znamének a výrůstků provádíme pravidelně u všech výkonů s výjimkou drobných hyperpigmentací /stařeckých skvrn/.

Proč nás trápí znaménka

Většinou jsou jen estetickým problémem občas způsobují problémy zdravotní a vyjímečně jsou i přičinou smrti.

Některá znaménka máme již od narození, jiná nám vznikají v průběhu života. 95% z nich je nezhoubných, i přesto bychom jim měli věnovat dostatečnou pozornost.

Některá znaménka a kožní výrůstky jsou více či méně jen kosmetickým problémem.

Některé z nich však mohou být maligními melanomy, které způsobují rakovinu kůže a dost často i předčasnou smrt. Rakovina kůže je onemocnění, kdy kožní buňky ztrácejí schopnost se oddělit a normálně růst. Na vzniku maligního melanomu se nejvíce podílí genetika a UV záření.