NavigaceInterní vyšetření

V rámci Kliniky jednodenní chirurgie jsou zajišťována komplexní interní vyšetření jak předoperační, tak i léčebné v plném rozsahu náplně interního oboru.

Předoperační vyšetření je prováděno velmi důkladně a podrobně s důrazem na prevenci trombembolických příhod. Jeho součástí je kromě rutinního biochemického screeningu i rozšířený odběr zaměřený na oblast krevního srážení.

Odběry, klinické vyšetření i EKG jsou realizovány přímo na našem pracovišti a v jednom dni, a to dopoledne ráno odběry krve, následně EKG a společně s výsledky laboratoře vyšetření internistou. Při zjištění jakýchkoliv odchylek od normálního zdravotního stavu (např. vyšší krevní tlak, poruchy srdečního rytmu, chudokrevnost, obezita atd.) je zde pacient bezprostředně léčen tak, aby mohl v co nejkratší době absolvovat plánovaný chirurgický výkon.

Předoperační vyšetření je poskytováno i pacientům, kteří se připravují na jakoukoliv operaci i mimo naše pracoviště. Dle klinické potřeby jsou zprostředkována i další nezbytná doplňující vyšetření na příslušných specializovaných pracovištích (RTG, sono vnitřních orgánů, funkční kardiologické vyšetření …)

Léčebně preventivní péče ji poskytována i pacientům s interní – nejen žilní – problematikou, s využitím všech výše uvedených možností a vybavení Kliniky jednodenní chirurgie.


Kontakty

Adresa

Praha 2, Lublaňská 24/ 673, 120 00
Zobrazit na Google maps