Navigace


Diagnostika

Předpokladem nejlepšího léčebného postupu je určení správné diagnózy. Během první vstupní konzultace zjistíme celkový zdravotní stav. Podrobně je vyšetřen cévní systém dolních končetin (tzn. tepen, hlubokých a povrchních žil) nejprve klinicky a následně barevným duplexním ultrazvukem. Na základě těchto vyšetření je doporučen léčebný postup spočívající vždy v kombinaci konzervativní a různých forem radikální léčby.

Ultrazvukové duplexní vyšetření křečových žil se rozšířilo hlavně díky metodě CHIVA/1988 Paříž/ a od té doby se užívá v zemích s vyspělou medicínou jako zlatý standard.

Ultrazvukové přístroje barevné duplexní sonografie k vyšetření křečových žil se stále vyvíjejí. Na klinice je pravidelně obměňujeme a s těmi nejnovějšími pak rádi pracujeme. Vyšetření je stále přesnější a přínosnější.

Duplexní ultrazvukové vyšetření křečových žil v rukou zkušeného lékaře je schopné odhalit odchylky od normy jak z hlediska funkčního tak i anatomického. Na základě sono vyšetření je možno cíleně křečové žíly vyřešit operací „šitou na míru“. Z drobných kosmeticky přijatelných řezů 1-2mm dlouhých se operují pouze nemocné žíly. Zdravých žil se ani nedotkneme.

Ultrazvukové vyšetření křečových žil zabere podle rozsahu a složitosti křečových žil cca 15-20minut. Je to vyšetření neinvazivní to znamená bezbolestné. S jistotou odhalí veškeré problémy cév dolních končetin nejen povrchních žil /křečových žil/, ale i tepen a hlubokého žilního systému dolních končetin.

Pro rozhodnutí jak křečové žíly léčit je ultrazvukové vyšetření nejlepší a nejpřínosnější.

Ultrazvukové vyšetření by mělo být součástí vyšetření křečových žil i v případě drobných žilek, metliček – mikrovarixů.