Navigace


Sklerotizace

U žilek menšího průměru než 1 mm (mikrovarixů) Vám doporučíme sklerotizační léčbu, která spočívá v injekcích speciální látky slabými jehličkami přímo do žilek, čímž dochází k jejich postupnému vstřebávání. Tento způsob léčby je doplňkem operace, prováděným přímo během operačního zákroku pravidelně a někdy i následně po operaci.

U pacientů s izolovaným postižením pouze nejmenších žilek navrhujeme jen sklerotizaci, po níž vždy doporučujeme nosit elastické zdravotní punčochy II. kompresní třídy po dobu 14ti dnů, přičemž první 3dny celých 24 hodin dále pak pouze přes den.

Ještě před sklerotizací je možno si všimnout v místě drobných žilek tmavší kresby, která je způsobena pigmentacemi z patologických žilek. Tato kresba se na přechodnou dobu po sklerotizaci může zvýraznit, ale následně se ztratí/přímo úměrně hojivým schopnostem organizmu/.

As v 5 – 10 % případů zůstávají pigmentace v podobě obláčků a map delší dobu nebo natrvalo. Přesto je vhodné sklerotizaci doporučit i z důvodů zdravotně-kosmetických jako prevenci před dalším nekontrolovaným rozšiřováním mikrovaixů.