Navigace


Lepidlo na křečové žíly

 • Cyanoakrylátové tkáňové lepidlo VenaSeal firmy Sapheon nám přináší z vlastních zkušeností skvělé výsledky. .
 • Metoda byla vyvinuta před 5ti lety v USA . Prvně jsme se s ní seznámili na světovém kongresu v Soulu v září 2015.
 • V zemi původu /USA/ se pravidelně užívá od ro. 2014.
 • V naší republice metodu tkáňového lepidla můžeme využívat k léčbě křečových žil od letošního roku.
 • Je to další katetrizační nitrožilní metoda, která vyžaduje zkušenosti s duplexním ultrazvukovým vyšetřením a bez duplexního ultrazvuku se nedá používat.
 • Její podstatou je zneprůchodnění hlavní nedostatečné kmenové žíly způsobující křečové žíly zalepením lepidlem.
 • Nevýhodou této nové moderní metody je vysoce nastavená startovací cena, která jen za potřebný materiál dosahuje několikanásobku ceny radiofrekvence a Laseru.
 • Proto s běžným plošným rozšířením a využíváním této metody můžeme počítat až se snížením ceny a tím snadnější finanční dostupnosti jak to bylo u metod laserových či radiofrekvenčních.
 • Sami jsme zvědaví jak na naší Žilní klinice tato nová metoda obstojí ve srovnání s ostatními již prověřenými radikálními metodami léčby varixů. Bude záležet na výsledcích , které vzhledem k poměrně krátké době užití ještě nemáme..Dosud byla  v naší republice metoda použita u několika desítek pacientů.
 • I přes vysokou cenu má tato metoda svoje pozitiva a nezastupitelné postavení mezi výkony Žilní kliniky. Je s ní počítáno pro použití u speciálních výkonů rozsáhlých křečových žil, které nelze řešit jinými levnějšími a též bezbolestnými katetrizačními metodami.
 • Pacienti indikování k této metodě jsou zařazování do čekacího seznamu již delší dobu.

Video z naší kliniky

Animace