Navigace


EVLT

Nejnovější metodou využívanou klinikou je laserové ošetření (EVLT) původu rozsáhlých křečových žil. Není to metoda operační, ale katetrizační, při které se z drobného vpichu zavedenou laserovou sondou z vnitřní strany zneprůchodní (zataví) pouze hlavní žíla způsobující varixy.

Křečové žíly samotné se pak mohou buď radikálně odstranit operačně nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až ztracení. Je to metoda, která bezpodmínečně vyžaduje předchozí duplexní sonografické vyšetření na jehož podkladě se může použít pouze u vybrané skupiny pacientů.
Tato metoda se nedá v žádném případě použít pravidelně u všech pacientů – typů postižení.

nebo přeměnou radiofrekvenčního energie v tepelnou při

radiofrekvenční metodě-CLOSURE

Obdobného efektu vyřazení nefunkčního hlavního kmene povrchní žíly je možné vyplněním vnitřku žíly pěnou při

katetrizační pěnové sklerotizaci

Katetrizační metody mají množství výhod. Jsou to metody ambulantní, které při vhodně užité anestezii mohou být nebolestivé. Nedají se, ale použít pro všechna postižení křečových žil. Pro vyřešení všech křečových žil na dolní končetině je vhodné je kombinovat s dalšími metodami.

Katetrizační metodu pěnové sklerotizace pro možné komplikace a recidivy nepoužíváme.