NavigaceVENASEAL/TM CLOSURE SYSTÉM

V pořadí další způsob katetrizačního uzavření nefunkční žíly způsobující křečové žíly (varixy) dolní končetiny je poslední novinkou miniinvazivní ambulantní léčby varixů, ze všech dosavadních způsobů nejšetrnější.

V pořadí další způsob katetrizačního uzavření nefunkční žíly způsobující křečové žíly (varixy) dolní končetiny je poslední novinkou miniinvazivní ambulantní léčby varixů, ze všech dosavadních způsobů nejšetrnější.

Jedná se o trvalé nitrožilní uzavření nedostatečného hlavního povrchního žilního kmene Velké sapheny speciálním přilnavým cyano-akrylátovým polymerem (lepidlem) za pomocí nitrožilního katetru.

Metoda léčby křečových žil

Je to unikátní netumescentní, netermický, nesklerotizační způsob eliminující termická poškození okolních tkání a rizika nervového poškození ověřená klinickými studiemi jako metoda bezpečná a efektivní. Vyžaduje nezbytné zkušenosti s vyšetřením duplexním dopplerometrickým barevným ultrazvukovým před samotným zákrokem a během něho.

V průběhu výkonu je diskuse a komunikace pacienta s ošetřujícím lékařem příjemným zkrácením celé procedury. Možnost drobné bolesti a nepříjemného pocitu při místním umrtvení místa vpichu katetru a tlaku při jeho zavádění do postižené žíly. Pocity tlaku sondy ultrazvuku během zavádění katetru a hlavně při jeho vytahování v místech aplikace lepidla. V konci výkonu je katetr zcela vytažen a místo vpichu stlačeno. Po výkonu je pacient sledován v zotavovací pooperační místnosti a lékař pacientovi zopakuje průběh proběhlého zákroku a následující léčebný postup.

Předpokládaný přínos zdravotního výkonu

Uzavření nedostatečného hlavního povrchního žilního kmene velké sapheny, způsobujícího rozsáhlé křečové žíly dolních končetin katetrizačním nitrožilním způsobem za pomocí přilnavého speciálního nevstřebatelného polymeru k tomuto účelu vytvořenému a SÚKLem v naší republice povoleném. Předpokládaným přínosem bude vyřešení křečových žil odstraněním nedostatečnosti hlavního povrchního žilního kmene.

Jedná se o miniinvazivní metodu léčby křečových žil ze všech současných metod nejšetrnější.

Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou

VenaSeal je minimálně a nejméně invazivní z katetrizačních metod, je výrazně méně invazivní než operační metody, přesto je nutné zmínit i vzácná rizika (čerpáno z USA originálu VenaSealu).

Alergická reakce na přilnavý polymer, arteriovenozní píštěl/ abnormální spojení mezi tepnou a žílou/, krvácení z místa zavedení katetru, hluboká žilní trombóza, otok ošetřené končetiny, hematom – krevní podlitina, zvýšená pigmentace, infekce v místě zavedení katetru, neurologický deficit zahrnující mrtvici a smrt, nespecifický zánět kožní a podkožní tkáně, bolestivost, parestezie – snížené čití, zánět žil, plicní embolie, kožní vyrážka a kožní vřed, prasknutí cévy a její propíchnutí, viditelná jizva.

Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ

Rozsáhlá škála možností radikální léčby: operační, nitrožilní katetrizační laserová, radiofrekvenční, Clarivein, sklerotizace pěnou a jejich kombinace, kromě navrženého výkonu. Během první konzultace bude na základě klinického a ultrazvukového vyšetření nabídnuto nejvhodnější řešení konkrétního postižení varixy

Nejnovější a dosud nejméně invazivní metoda léčby křečových žil.

Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu.

V případě hladkého průběhu během i po výkonu nejsou žádná omezení.

Po výkonu nejsou omezení v léčebném režimu, preventivní opatření odpovídají běžným zásadám platným pro pacienty s vrozenou dispozicí křečových žil.


Kontakty

Adresa

Praha 2, Lublaňská 24/ 673, 120 00
Zobrazit na Google maps